17 Ekim 2018 Çarşamba

Çamoluk''ta,Cep telefonu ve Emniyet Kemerine Dikkat!

ÇAMOLUK İLÇESİNİN TARİHİNE KISA YOLCULUK

ÇAMOLUK' A KISA BİR YOLCULUK

13 Temmuz 2010 Salı 23:52
ÇAMOLUK İLÇESİNİN TARİHİNE KISA YOLCULUK

COĞRAFİ KONUM

İdari yönden Giresun İline bağlı olan Çamoluk İlçesi, coğrafi durumu, iklim ve köylerin yerleşimi bakımından Giresun ilinden farklı özellikler göstermektedir. İklim şekilleri, coğrafi yapısı, tarihi gelişimi bakımından İçanadolu bölgesinin  Kelkit Vadisinde yerleşmiş diğer merkezlerin özelliklerini taşımaktadır.TARİH


İlçenin Tarihinde M.S. da Roma İmparatorluğunu görüyoruz. Daha sonra 1054 yıllarında Selçukluların eline geçmiştir. 
İlçemizin Kaledere köyünde bulunan Tarihi kalenin Selçuklular döneminde yapıldığı rivayet edilmektedir. Yine İlçemize bağlı Hacıahmetoğlu köyünde bulunan kalenin de bu yıllarda inşa edilmiş olduğu tahmin edilmektedir.  
Daha sonra İran’da kurulan Akkoyunlu devletinin eline geçen Çamoluk, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Çaldıran savaşından sonra kesin olarak Osmanlı Devletine katılmıştır.  
Çamoluk .05.1990 tarihine kadar Alucra ilçesine bağlı bir yerleşim merkezi olarak yaşamış, 09.05.1990 tarihinde kabul edilen  3644 sayılı Kanunun  20.05.1990 tarih ve 20523 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte Alucra’dan ayrılarak Giresun iline bağlı bir ilçe olmuştur.            
Çamoluk İlçesine 1991 yılında ataması yapılan ilk kaymakamın 26.08.1991 tarihinde göreve başlaması ile birlikte ilçe teşkilatlanması çalışmalarına başlanmıştır. 
Çamoluk, coğrafi yapı itibariyle de 600 Km2’lik yüz ölçüme sahip bir alana yerleşmiştir.Kelkit ırmağının oluşturduğu vadi üzerindedir. Yeryüzü şekilleri bakımından ve tabiat şartları itibariyle Doğuanadolu bölgesinin yeryüzü şekillerine benzemektedir. Kelkit çayı, ilçenin doğusundan başlayıp, batıya doğru Suşehri ve Şebinkarahisar sınırlarına kadar güzel bir vadi oluşturur. İlçenin kuzeyinde Berdiya dağları, güneyinde ve doğusunda Sivas,Erzincan ve Gümüşhane ile sınırları bulunmakta olup, bu sınırlarla çevrilidir. 

NÜFUS'U

Nüfus kayıtlarına göre İlçemiz merkez mahalle ve köylerine kayıtlı nüfus 90.000’ in üzerindedir. 2000 nüfus sayımına göre ilçe merkezi ve köylerinin yerleşik nüfusunun 14715 olarak tespit edildiği, İlçe merkezi nüfusunun ise 4197 olarak belirlenmiştir.    

İDARİ DURUM'U

Çamoluk İlçesi bir belde belediyesi, belde belediyesine bağlı iki mahalle ve ilçe belediyesine bağlı 8 mahalle ve 26 köyden oluşmaktadır. Köylerin büyük bir çoğunluğu, Kelkit vadisi boyunca sıralanmıştır.     


SOSYAL DURUM'U

Sosyal yaşantı bakımından genel nüfusun büyük bir bölümü gurbetçi olup, gurbetçilerimizin büyük bir bölümü İstanbul’da yaşamaktadır. Gurbetçi diye adlandırılan bu şahıslar yaz aylarında tekrar İlçemize gelmektedirler.           
Bu hareketler beraberinde kentten köye bazı yenilikleri de getirmektedir. Bunlar; görgü kuralları, konukseverlik, yeme-içme, giyim gelenek ve göreneklerde değişiklik, tarım ve inşaat alanındaki yeniliklerdir. Özellikle konut yapımında modernleşme göze çarpmaktadır.           
İş ve çalışma hayatı bakımından ise sanayi yatırımları yoktur. Bu nedenle kırsal alanlardaki aileler çalışmak için büyük kentlere göç etmiştir. Yaz aylarında bölgede küçük çapta tarım faaliyetleri ve meyve-sebze üretimi yapılmaktadır. Halkın esas geçim kaynağını hayvancılık teşkil etmektedir.            
Son yıllarda bölgemizde arıcılık ve büyükbaş hayvan bakımı ve üreticiliğine önem verildiği göze çarpmaktadır. Yaz aylarında ilçemize, kışları ise büyük kentlere akın eden ilçemiz nüfusunun, ilçemizde gerek kamu, gerekse özel ve tüzel kişilerin yapacağı yatırımlarla İlçede tutunabileceği, sosyal yaşantı bakımından olumlu katkıları olacağı açıktır. 
Konut yapımı alanında özellikle son yıllarda büyük bir gelişme olmuş, eski köy evlerinin yerine bugün daha modern ve sağlıklı konutların yapımına başlanmış, bu konuda da günden güne kentsel yapılaşmaların oluştuğu göze çarpmaktadır.           

Sosyal yaşantı bakımından genel nüfusun büyük bir bölümü gurbetçi olup, gurbetçilerimizin büyük bir bölümü İstanbul’da yaşamaktadır. Gurbetçi diye adlandırılan bu şahıslar yaz aylarında tekrar İlçemize gelmektedirler.            
Bu hareketler beraberinde kentten köye bazı yenilikleri de getirmektedir. Bunlar; görgü kuralları, konukseverlik, yeme-içme, giyim gelenek ve göreneklerde değişiklik, tarım ve inşaat alanındaki yeniliklerdir. Özellikle konut yapımında modernleşme göze çarpmaktadır.            
İş ve çalışma hayatı bakımından ise sanayi yatırımları yoktur. Bu nedenle kırsal alanlardaki aileler çalışmak için büyük kentlere göç etmiştir. Yaz aylarında bölgede küçük çapta tarım faaliyetleri ve meyve-sebze üretimi yapılmaktadır. Halkın esas geçim kaynağını hayvancılık teşkil etmektedir.            
Son yıllarda bölgemizde arıcılık ve büyükbaş hayvan bakımı ve üreticiliğine önem verildiği göze çarpmaktadır. Yaz aylarında ilçemize, kışları ise büyük kentlere akın eden ilçemiz nüfusunun, ilçemizde gerek kamu, gerekse özel ve tüzel kişilerin yapacağı yatırımlarla İlçede tutunabileceği, sosyal yaşantı bakımından olumlu katkıları olacağı açıktır. 
Konut yapımı alanında özellikle son yıllarda büyük bir gelişme olmuş, eski köy evlerinin yerine bugün daha modern ve sağlıklı konutların yapımına başlanmış, bu konuda da günden güne kentsel yapılaşmaların oluştuğu göze çarpmaktadır.        
   


EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUM'U

İlçemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, 1 Lise (Arif SAFİ Lisesi ) ile 2 adet ( Gazi PİO ve Yenice Müslüm DURAS) ilköğretim okulu 1 adet ( Karadikmen Köyü )  BSİO ile yürütülmekte olup, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan 100 kişilik öğrenci yurdu 2005-2006  öğretim yılında faaliyete geçmiş olup, halen yurda 75 ilköğretim okulu öğrencisi ve 25 lise öğrencisi kalmaktadır.
İlçemizde Okuma yazma oranı % ‘85 dir. İlçemizde yaz aylarında  köyler de  yayla şenlikleri düzenlenmekte, İlçemizde 16 yıldır düzenlenmekte  olan Çamoluk Bal Festivali  Ağustos ayında yapılmaktadır.


EKONOMİK DURUM'U

İlçemizde ekonominin temeli tarıma dayalıdır. Tarımda ön sırayı hayvancılık almaktadır. Bunu bahçe ve sebze ziraatı izlemektedir. Ayrıca arıcılık ve tarla ziraatı de önemli yer tutmaktadır.  
            a) Mevcut Tarımsal Faaliyetler: İlçemiz bazında hububat ekimi olarak sırayla buğday, fiğ ve arpa gelmektedir.  
           b) Sebzecilik: Sebzede birinci sırayı fasulye (şeker fasulyesi cinsi)  alır.%80 i ticari amaçla yetiştirilen fasulye, taze ve kuru olarak üretilip tüketilmektedir. 
            Fasulyeyi takiben salatalık, kuru soğan, patates, domates, biber vb. üretim yapılmaktadır. 
            c) Meyvecilik: Mevcut meyve çeşitleri Ceviz, elma,armut,dut,kaysı, vişne ve şeftali olarak sıralanabilir.Üretilen ceviz standartların üzerinde olup çok kalitelidir.    
          d) Hayvancılık: İlçemizde Tarım Müdürlüğü verilerine göre  4200 Büyükbaş hayvan 800 Küçükbaş hayvan  yaklaşık 200 tek tırnaklı hayvan bulunmaktadır.Hayvancılık hemen  her aile bünyesinde mevcut olup, genelde aile ihtiyacı için yapılmaktadır. Halkın %5 gibi az bir miktarı ticari gaye ile hayvancılık yapmaktadır. Çok az miktarda süt, yoğurt ve peynir satılmaktadır. Kültür ırkı yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır.
            Ayrıca arıcılık alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup, ilçede arılı kovan sayısı  4000 adedi bulmakta olup, bal üretimi yıllık 40 ton civarındadır.              İlçemizde ayrıca zirai faaliyette etkili olan ve finansmanı sağlayan Tarım Kredi Kooperatifi kapatılmış olup, Alucra kooperatifine bağlanmıştır. İlçemizde 1 Tarımsal Sulama Kooperatifi kurulmuş olup, Kooperatifçilik son dönemde hız kazanmış ve 3 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmuştur.  
            İlçemizde kayda değer bir sanayi tesisi bulunmamakta olup, İlçemizin  Sarpkaya ve daldibi köylerinde  Mermer ve Traverten  ocakları bulunmaktadır.


MAHALLİ İDARELER DURUM'U

a) Belediyeler: İlçemizde Belediye teşkilatının kurulmasın dair Kararname 31.12.1986 da yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, 07.06.1987 tarihinde resmen kurulmuştur. Yenice Belediyesi de 31.12.1998 tarihinde kurularak 18.04.1999 tarihinden itibaren teşkilatlanmaya başlamıştır.             
Merkez Belediyesini şehir imar planı 03.12.1990 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yenice Belediyesinin Şehir İmar planı halen yapılmamış olup bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Merkez Belediyesine ait 1 hizmet binası, 1 otel 1 mezbehane ve araç olarak 2 Makam aracı, 1 minibüs, 3 kepçe, 2 kamyon, 1 arazöz aracı,1 vidanjör,  2 traktör mevcuttur. Yenice Belediyesinin ise 1 kepçe, 2 kamyon, 1 hizmet aracı  ve 2 traktörü bulunmaktadır. Belediyelerimizin araç ve gereç parklarının zenginleştirilmesi önem arz etmektedir. Yenice belediyemizin itfaiye aracı bulunmamaktadır. İtfaiye aracının temini büyük önem arz etmektedir. Merkez Belediye Başkanlığının içme suyu projesi devam etmektedir.  
Merkez Belediyesinde 8 adet kadrolu memur ve 13 adet geçici personel bulunmaktadır. Yenice Belediyesinde ise 6 adet geçici işçi personeli bulunmaktadır.  

b) Köyler : İlçemize bağlı 26 Adet köy bulunmaktadır. Köy ve mahallelerimizin tamamında Elektrik ve telefon bulunmaktadır. Köy yollarının büyük bir bölümü stabilize olup, bazı köy yollarında stabilize çalışmaları devam etmektedir.

ÇAMOLUK İLÇESİ KÖYLERİ VE MAHALLELER'İ

Köy Mah. Adı:

Uzaklık (Km.)

Yaklaşık (Saat/Dk.)

AKYAPI  

8

20

BAYIR  

16

25 Dakika

ÇAKILKAYA          

14

20 Dakika

DALDİBİ             

15

25 Dakika

DULUNDAS Mah.   

8

20

EĞNİR  

10

20

FINDIKLI     

9

10

GÜRÇALI

28

45

GÜCER  

11

15

HACIAHMETOĞLU    

11

20

HACIÖREN  

10

10

KALEDERE

12

20

KARADİKMEN  

16

30

KAYNAR  

16

25

KILIÇTUTAN 

8

15

KOÇAK    

12

20

KUTLUCA 

10

20

OKÇAÖREN   

26

1 Saat

OZAN  

12

20 Dakika

PINARLI  

15

30 Dakika

SARPKAYA  

17

30

TAŞÇILAR  

15

25

TAŞTEMÜR   

10

10

USLUCA  

14

20

YENİKÖY   

13

30

YUSUFELİ  

9

30

YENİCE BELDESİ 

18

40

KURUKOL Mah.    

5

5

KÖROĞLUMah.   

6

15

YUVACIK Mah.   

6

15

KURTULUŞ Mah.  

Merkez

-

HÜRRİYET Mah.  

2

3

KARŞIYAKA Mah.  

2

3

YAZILAR Mah.  

3

3
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

  • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    SAYFALAR
    ARŞİV